لزوم اطلاع از قوانین آپارتمان نشینی و مفاد آن

۹ اسفند ۱۳۹۸
۰ دیدگاه

اگرشما به تازگی وارد آپارتمانی شده اید پس باید قوانین مربوط به آپارتمان را بدانید تا به مشکل برنخورید.

قوانینی که در آپارتمان نشینی وجود دارد:

امروزه با افزایش شهرنشینی و گسترش شهرها جمعیت آپارتمان نشینی افزایش یافته ولی متاسفانه هنوز هم در کشور ما فرهنگ آپارتمان نشینی جا نیوفتاده است و مردم به طور به طور صحیح و دقیق این قوانین را نمی دانند.

برخی افراد فکر میکنندچون آپارتمان خود آنهاست و آن را خریداری کرده اند پس می توانند هرکاری دلشان می خواهد انجام دهند که این اصلا درست نیست.

در آپارتمان نشینی به طور کلی چند مالکیت وجود دارد؟

مالکیت در آپارتمان نشینی شامل ۲ بخش است:بخش اول مالکیت اختصاصی و بخش دوم مالکیت مشترک .

بخش اختصاصی به بخشی مثل بالکن گفته میشود که تنها استفاده از آن حق مالک واحد است .

بخش های مشترک بخش هایی هستند که تمامی مالکان حق استفاده از آن را دارند مانند:زیرزمین،تاسیسات ،پمپ،راه پله ها،محوطه بیرونی،نمای خارجی ساختمان و…که همه باید در حفظ آن بکوشند.

مستاجران به هیچ وجه نباید تعمیرات و تغییرات داخلی و خارجی که سبب آسیب به ساختمان می‌شود را انجام دهند.

  آپارتمان نشینی با فرهنگ قدیمی و زندگی سنتی

 مشکل اصلی از جایی شروع شد که برخی از خانواده ها با همان ذهنیت سنتی وارد آپارتمان شدند و  هیچگاه سعی نکردند قوانین آن را یاد بگیرند.

 این افراد همواره برای خود و دیگران مشکلات زیادی به وجود می آورند مثل سلب آسایش، زیاد کردن صدای تلویزیون یا گذاشتن کفش در پاگرد و راه پله حمل زباله بدون سطل، برگزاری مهمانی های پرسروصدا در زمانهای نامناسب و غیره .

برای زندگی آپارتمان نشینی لازم است فرهنگ زندگی در این مکانها را ارتقا دهیم .

باید ها و نبایدهادر آپارتمان نشینی:

 هر واحدی باعث زیان و آسیب به لوله های فاضلاب و گرفتگی آنها شود باید آن را تعمیر کند و هزینه آن را بپردازد.

 با توافق اکثریت ساکنان می تواند در نما در قسمت بالکن اختصاصی تغییر ایجاد کند.

 مستاجران به هیچ وجه نباید تعمیرات و تغییرات داخلی و خارجی که سبب آسیب به ساختمان می‌شود را انجام دهند.

 از ساعت ۱ تا ۴ بعد از ظهر و ۹شب تا ۹ صبح روز بعد سر و صدای نامتعارف ممنوع است.

 کارهای ساختمان و تعمیرات باید زیر نظر مدیر باشد.

 و دیگر نکاتی که هرکس لازم است برای یک  زندگی راحت آپارتمانی آن را بداند.

ارسال دیدگاه